Kalibrácia monitora

Kalibrácia monitora u vás doma

Verná reprodukcia farieb na monitore je zásadná a rozhodujúca. V rámci digitálnej práce, kontrola obrazu na monitore je stále častejšia. Pritom je samozrejme podstatné, aby monitor mohol správne reprodukovať farby. Monitory musia mať vynikajúcu reprodukciu farieb, plynulú gradáciu farieb, a správnu farebnú teplotu, jas a odtieň. Okrem toho je nevyhnutné, aby používané monitory stále udržiavali tieto vlastnosti.

Monitory by mali byť kalibrované pravidelne. Ak chcete získať čo najviac z vášho monitora, kalibrácia je dôležitá. Keď je monitor prvýkrát používaný, nie vždy vykazuje správne vlastnosti. Najprv musí byť kalibrovaný, aby spĺňal požiadavky na užívateľské prostredie a na účel, na ktorý má byť používaný. Ak sa monitor používa dlhšiu dobu, môže sa farebný displej časom meniť. Monitor, ktorý mal správnu reprodukciu farieb, môže postupne strácať tieto vlastnosti. Na kompenzáciu týchto zmien sa odporúča, aby bola kalibrácia vykonávaná pravidelne. Ak sa monitor zavádza do pracovného procesu, je kalibrácia potrebná asi raz týždenne, kým sa displej stabilizuje.

Softvérová kalibrácia

Softvérová kalibrácia je spôsob, keď meriate vlastnosti monitora a vykonávate zmeny vo vnútri počítača na základe výsledkov týchto meraní tak, aby po úprave výstupu bolo správne zobrazenie farebnosti na monitore. Toto je metóda všeobecne používaná pri kalibrácii softvéru. Ak je táto metóda používaná, gradácia od každej farby je obmedzená na 256 úrovní. Dáta k priblíženiu sa k cieľovej farbe musia byť vybrané z týchto 256 úrovní, takže množstvo farebných tónov pre zobrazenie je obmedzené. Avšak, prínos tejto metódy je, že každý monitor možno kalibrovať, a to nielen monitory, ktoré podporujú hardvérovú kalibráciu.

Hardvérová kalibrácia

Hardverová kalibrácia je metóda úpravy farieb priamo v nastaveniach vo vnútri monitora.  Softvér, ktorý je súčasťou ColorEdge monitorov, túto metódu používa. Pri použití tejto metódy nie je výstup z grafickej karty ovplyvnený, takže nedôjde k obmedzeniu v gradácii farieb, čo umožňuje maximalizovať schopnosti monitora na dosiahnutie veľmi presnej kalibrácie. Monitor, ktorý je vybavený look-up tabuľkou s 10 bit alebo viac pre každú farbu, je odporúčaný pre hardvérovú kalibráciu.

Všetci profesionálni fotografi vyžadujú vysokú mieru zachovania vernosti farieb. Správa farieb pre fotografovanie je nevyhnutnou súčasťou práce s digitálnym obrazom. Od zachytenia obrazu, cez editáciu na obrazovke,až po obrazový výstup. X-Rite a DataColor riešenia kontroly farieb tento proces zjednodušujú pre fotografov každej profesionálnej úrovne tak, aby dosiahli konzistentú a čo najvernejšiu farbu po celej ploche svojho fotografického pracovného priestoru.  A vy dostanete požadované farebné výsledky od zachytenia cez editáciu až po výsledný výstup na tlači.