Ako nahrať fotografie

Nahratie fotografie.

Pri každom tovare máte možnosť nahrať 3 fotografie naraz, čiže si z jedného formátu môžete objednať 3 diela naraz, ak ich potrebujete viac, je potrebné krok nahratia opakovať po vložení do košíka.

- najprv nahráte fotografiu č.1, musí sa objaviť vedľa políčka váš názov fotografie (Krok 1.)

- následne nahráte fotografiu č.2, musí sa objaviť vedľa políčka váš názov fotografie (Krok 1.)

- následne nahráte fotografiu č.3, musí sa objaviť vedľa políčka váš názov fotografie (Krok 1.)

- následne produkt/y vložíte do košíka (Krok 2.)

- potom buď pokračujete do pokladne alebo pokračujete v nákupe

Pokiaľ idete z daného rozmeru zadávať len jednu fotografiu, tak nahráte len fotografiu č.1

POZOR po odkliknutí vloženie do košíka začne systém obrázok nahrávať treba počkať na potvrdenie!

Pokiaľ prebehlo všetko správne, zobrazí sa v hornej časti toto oznámenie:

Pokiaľ ste nezvolili správny súbor alebo ste prekročili 12MB na obrázok, zobrazia sa nasledujúce oznámenia:

V takom prípade si produkt z košíka zmažte a skúste proces opakovať.

 

Príklad objednania 3ks z jedného formátu: